PRÓBKI

Próbki naszych produktów są przesyłane odpłatnie (w ilościach typowo próbkowych) w miarę dostępności.
Standardowo próbki doręcza Poczta Polska lub firma kurierska UPS.
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu istnieje możliwość odbioru próbek przez zamówioną przez Państwa,
na własny koszt, inną firmę kurierską lub bezpośrednio przez Państwa przedstawiciela.
Poniesiony koszt wysyłki próbek zostanie zwrócony w całości przy pierwszym dokonanym zamówieniu.